1164AW - Abarth S2000 Rally Vinho Madeira 2006 n. 4 Basso
1164IL - Abarth S2000 Rally Vinho Madeira 2006 n. 4 Basso

1156AW - ASV GT3 - Road Car Red

1157AW - ASV GT3 - Road Car Silver

1158AW – ASV GT3 - Body white kit – King EVO3