0019AW - BMW Z4 black/white #76 FIA GT3 European Championship 2010 - AW King EVO3